Muhalefet üstün durumda

CHP’nin “128 milyar dolar nerede” kampanyası başlattığı günlerden bugüne kadar geçen müddette siyasal ve ruhsal üstünlük muhalefete geçmiş durumda.

Yaptığı sorgulayıcı ataklarla gündemi muhalefet belirliyor.

İktidar ise uzun müddetten beri savunma konumunda.

Bazen 128 milyar konusunda olduğu üzere çelişkili, tutarsız, inandırıcı olmaktan uzak savunmalar yapıyor.

Bazen MAN adasıyla ilgili dokümanların hakikat olduğuna ait mahkeme kararında olduğu üzere mevzuya hiç girmeyerek geçiştirmeye çalışıyor.

Muhalefet içinden birtakım kişi ve kurumlar beğenmese, iktidar yerine muhalefeti eleştirmeyi yeğleseler de CHP Önderi Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara karşı yaptığı atakların tesirli olduğu ve karşılık bulduğu bir gerçek.

“128 milyar dolar nerede” kampanyası karşısında iktidar ne cevap vereceğini şaşırdı.

Kılıçdaroğlu, gerisinden Merkez Bankası’na giderek, iktisat bilimine karşıt olsa da aldığı talimatları uygulayarak ekonomik krizin en kıymetli kaynağını oluşturan bu kurumu Başkan’ın odasında yüzüne karşı eleştirip, sorguladı.

Enflasyonu düşük göstermek için istatistiki sistemlerle gerçeği gizleyen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kapısına dayandı. İçeri alınmaması Kılıçdaroğlu’nun haklılığını gösterdi. Kapıda TÜİK’i sorgulayan açıklamalar yaparak bu kurumun sorumluluğunu anımsattı. Gündem oluşturdu.

MAN adası evraklarını açıkladı. Para hareketlerini gösterdi. İktidar mahkemeye verdi. Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun gerçeği söylediğine hükmetti.

CHP İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmesi üzerine çok süratli reaksiyon verdi. Kararı tanımayacaklarını açıkladı. Siyaset yasağı kararına karşı bütün milletvekillerini İstanbul’a Kaftancıoğlu’na sahip çıkmaya çağırdı. Adalet yürüyüşünden bu yana en büyük gövde gösterisine dönüşen İstanbul Maltepe mitingini gerçekleştirdi. Yüzbinler meydanda toplandı.

Elinde belgelerle SADAT’ın kapısına dayandı. SADAT’ı ağır bir lisanla suçladı. Seçim güvenliğine gölge düşerse sorumlu tutacağını kamuoyuna ilân etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SADAT’la ilgisi olmadığını, yöneticilerini tanımadığını açıkladı. Birebir gün Erdoğan’ın başkanlığındaki üst seviye toplantıya SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Tanrıverdi’nin bir devir Erdoğan’ın başdanışmanı olduğu hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu son olarak “kaçış planı” teziyle TÜRGEV ve ENSAR vakıflarının ABD’de kurulan TİPKEN vakfına gönderdikleri paraları açıkladı. TÜRKEN’e gönderilen paraların kaynağını ve bu vakıfların kurucularının, yöneticilerinin kimler olduğunu sorguladı. İktidarı vakıflar yoluyla ABD’ye para aktarmakla suçladı.

Meslektaşımız İsmail Saymaz’a bu hususta kendisine karşı dava açılmasından şad olduğunu söyledi. Dava vesilesiyle ismi geçen vakıfların para hareketlerini gösteren kayıtların mahkemeye getirilmesini isteyeceklerini açıkladı. Bu istikamette karar vermeyecek hakimin ise hakim sayılmayacağını şimdiden ilân etti.

Kılıçdaroğlu, açıkladığı para hareketlerinin daha evvel kamuoyuna yansıdığı anımsatılarak yeni bir şey söylememekle eleştirildi. Lakin daha evvel kamuoyuna yansımış olsa da bu mevzunun ana muhalefet başkanı tarafından ele alınması ve sorgulanması gündem oluşturdu. Argümanlara resmiyet kazandırmış, hususun mahkemeye taşınmasına vesile yaratmış oldu.

Kılıçdaroğlu’nun bu ataklarının yanı sıra YETERLİ Parti Başkanı Meral Akşener’in atakları de tesirli oluyor. Son olarak Erdoğan’ı İkinci Abdülhamit’e benzetmesi, iki devrin benzerliklerine vurgu yaparak “Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” sloganını günümüze taşıması ve “Az Kaldı” kampanyası büyük ilgi gördü.

İktidarın bütün eforlarına karşı 6’lı masa dağılmadığı üzere giderek kurumsallaşıyor. Ortak çalışmalar sürüyor. Toplumun önüne ortak bir program konulması için ağır bir efor var. Türkiye’nin temel meselelerine yaklaşımda 6 parti ardında görüş birliği var.

Muhalefetin bu atakları karşısında iktidarın ortaya koyduğu dengeli bir savunma, sağladığı bir üstünlük yok.

Süreç muhalefetten yana işliyor.

Zonguldak için yaklaşan büyük etraf felaketi

Zonguldaklılar ayakta.

Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan Filyos Vadisi’nin mahvolmasından tasa ediyorlar.

Devlet tekraren Filyos Vadisi’nde bacalı sanayi olmayacağını açıklamış olmasına rağmen büyük bir etraf felaketine yol açacak dev bir gübre tesisinin kurulması için harekete geçilmiş durumda.

Çeşitli mesleklerden Zonguldaklıların kurduğu 67’liler Platformu bu felakete pürüz olmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu uğraşın tüm Zonguldaklılar tarafından desteklenmesi, sivil toplum kuruluşlarınca sahiplenilmesi büyük değer taşıyor.

Bu projenin uygulanması için alınan kamulaştırma kararı, kirlilik kaynağı yaratacağı ve uluslar ortası hukuka karşıt olduğu gerekçesiyle Danıştay tarafından iptal edilmiş olmasına rağmen Bakanlar Konseyi kararıyla proje yine canlandırıldı.

Bu türlü bir tesisin nasıl bir etraf felaketine yol açacağını 67’liler Platformu İcra Konseyi Üyesi ve Zonguldak Etraf Müdafaa Derneği Lideri Ahmet Öztürk’ün Zonguldak Etraf, Şehircilik İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüğü’ne verdiği itiraz dilekçesinden okuyalım:

“Filyos Sanayi Bölgesi sonları içinde kurulması planlanan Filyos Entegre Gübre Fabrikası Projesi’nin ÇED Kesin Raporu ilan edilmiştir. Ekleriyle bir arada 835 sayfayı bulan raporda yer alan bilgiler bizleri nasıl bir felaketin beklediğini göstermektedir. 2 milyon ton üzere büyük bir kapasiteye sahip olan fabrikada, 724.500 ton amonyak, 448.000 ton nitrik asit, 693.000 ton sülfürik asit, 156.000 ton fosforik asit, 581.000 ton üre kalsiyum, 660.000 ton amonyum nitrat, 330.000 ton DAP yahut 495.000 ton/yıl NPK üretecek DAP/NPK kompoze gübre ve 224.000 bin ton amonyum sülfat üzere tehlikeli kimyasallar üretecek tesisler bulunmaktadır. Raporda, bu kadar yüksek ölçüde kimyasal üretecek tesisle ilgili, Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevresel Tesir Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 24. unsurundaki yetkisini kullanarak halkın iştiraki toplantısının yapılmamasına karar verdiği yazılıdır. Bu karar ÇED mevzuatının ruhuna muhalif olduğu üzere, devletimizin tüm stratejik evraklarında kıymetli bir maksat olarak yer alan ve katılımcılık, hesap verilebilirlik, şeffaflık üzere prensipler üzerinde oturan “Yönetişim” kavramına da karşıttır. Kamuoyuna hiçbir münasebet açıklamadan halkın iştiraki toplantısının iptal edilmesi, ÇED sürecinin derhal durdurulmasını gerektiren bir sebeptir. Zira bu, “Bilgilenme” üzere en temel vatandaşlık hakkının çok kaba bir biçimde gaspıdır.

Bu durum Filyos Vadisi Projesi planlama prensiplerine alışılmamıştır. Devletin tüm yetkilileri, buldukları her fırsatta, kamuoyuna, Filyos Vadisi Projesi’nde, “3Y” olarak söz ettikleri “Yerli, Yenilikçi, Yeşil” teknolojilerin kullanılacağını açıklamıştır. Altında ilgili Bakanlıklar ve Zonguldak Valiliğinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın imzası olan “filyosvadisi.com” isimli sitede, burada hangi yatırımların yapılacağı NACE kotlarına varıncaya kadar açıklanmış durumdadır.

Kurulacak tesis Türkiye’nin Bükreş Mukavelesi olarak bilinen Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’ne de alışılmamıştır. Filyos Vadisi Projesi hakkında Bakanlar Konseyinin aldığı acil kamulaştırma kararının iptali için açılan davaların birinde, Danıştay, bu kontratta, Zonguldak ve etrafının taşıdığı kirlilik yükü nedeniyle sıcak bölge olarak tanımlandığı, yeni kirlilik kaynağı yaratılmasının milletlerarası hukuka da karşıt olduğuna hükmederek kararı iptal etmiştir. Sorun lakin yeni bir Bakanlar Konseyi kararı alınarak aşılabilmiş, o kararın da iptali üzerine bir öteki karar alınarak aşılabilmiştir. Danıştay’ın bu türlü bir kararı yokmuş üzere davranmak iç hukuka muhalif olduğu üzere devletimizin memleketler arası topluma verdiği kelamları yok sayması manasına da gelmektedir.”

Yorum yapın