Uzmanı uyardı: 50 yaşından sonra ayak yanmasına dikkat

Uzman tabip Şekip Şimşek, ayak yanması hakkında ikazlarda bulundu.

AĞRI VE UYUŞMA MEYDANA GELEBİLİR

Sinir sistemimizin iki bileşenden oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Şekip Şimşek, birincisinin beyin ve omurilikten oluşan santral hudut sistemi, ikincisinin ise bir ağacın köklerinin toprakta yayılması üzere tüm bedenimizi kaplayan hudut liflerinden oluşan periferik hudut sistemi olduğunu söyledi.

Periferik hudut sisteminin etrafımızla etkileşim ve bağlantıdan sorumlu olan duyusal ve motor liflerin yanı sıra istemsiz hareketlerden sorumlu sinyalleri taşıyan liflerden oluştuğunu tabir eden Uzm. Dr. Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

 “Periferik hudut sisteminin, etrafımızdaki bilgileri santral hudut sistemine taşıyan duyusal ve motor liflerini etkileyen her türlü durum, etkilenen lif çeşidine nazaran farklı bulguya yol açar. Duyusal liflerin etkilenmesiyle ilgili bölgede ağrı, uyuşma, yanma üzere his kusurları oluşurken motor liflerin etkilenmesiyle kas kuvvet kaybı, seğirme üzere bulgular oluşabilir.”

DİYABET VE KANSER HASTALIKLARI RİSKİ ARTIRABİLİR

Diyabet, kanser üzere hastalıkların sıklıkla periferik sonların sağlıklı çalışmasını etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Şimşek, “Böbrek yetmezliği, üremi, karaciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar, vitamin eksiklikleri bilhassa B12, kansızlık, beslenme bozuklukları, çölyak hastalığı (gluten enteropatisi ), HİV virüs enfeksiyonu, lyme hastalığı, endokrin bozukluklar bilhassa hipotiroidizm, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) üzere daha birçok hastalıkta da eşlik eden periferal nöropati bulgularına rastlanmaktadır. Kullanılan ilaçlar, maruz kalınan alkol ve ağır metal üzere toksinler, çevresel faktörler de vibrasyon (inşaat personellerinin kullandığı aletlerden yahut travmadan kaynaklı), uzamış soğuk maruziyeti, oksijen azlığı periferik hudut sisteminin sağlıklı çalışmasını etkiler” biçiminde konuştu.

ÇOĞUNLUKLA 50 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLÜR

Ortaya konan farklı birçok sebebe karşın periferik noropati semptomları şikâyeti ile tabibe başvuran hastaların yüzde 50’sine yakınında nedenin bulunamadığını tabir eden Uzm. Dr. Şimşek, şunları söyledi:

“Kanıtlanmamakla birlikte bilhassa artmış oksidatif gerilim, glukoz tolerans bozukluğu, prediyabet, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliğinin de teşhis konulamamış olayların büyük kısmında sebep olduğu düşünülmektedir. Hastalar çoğunlukla 50 yaş üstü, aylar ve yıllar içerisinde yavaş yavaş berbatlaşan, tipik olarak simetrik yani bedenin sağ ve sol tarafının benzeri olarak etkilendiği, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma, ağrı üzere bulguları tanım eden, duyusal liflerin etkilendiği hadiselerdir. El ve ayakta karıncalanma, yanma, ağrı, komut kaybı ile gelen hastaların yapılacak ayrıntılı sorgusu, dâhili ve nörolojik muayenesi çoğunlukla yanlışsız tanıya ve sonrasında yanlışsız tedaviye götürmektedir. Şikâyet başlangıcının vakti, şikâyetlerin ilerleyiş suratı, etkilenen bölgenin tek taraflı (sadece sağ ayak gibi) yahut karşılıklı olması (hem sağ hem sol ayak gibi), duyusal belirtilere kas kuvvet kaybının eşlik edip etmemesi üzere bilgiler ayırıcı teşhiste değerlidir.”

FARKLI TESTLER TEŞHİS KOYMAYA YARDIMCI

Teşhis ve tedavi sürecine değinen Uzm. Dr. Şimşek, “Günümüzde artık birden fazla hadisede olduğu üzere bu durumda da tababet içerisinde multidisipliner yaklaşım, iç hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi, fizyoterapi, ortopedi, beyin ve hudut cerrahisi, diyetisyen üzere farklı branşların teşhis ve tedavi sürecinde işin içinde olması muvaffakiyet talihini artırmaktadır. Alınan ayrıntılı bir öykü ve yapılan fizik muayene sonrası laboratuvar kan testleri ve EMG üzere elektrodiagnostik test usulleri teşhiste kullanılan esas enstrümanlardır. Elektrodiagnostik test sonuçları da birçok vakit yapılması gereken laboratuvar testlerine, araştırılması gereken sistemik hastalıklara ışık tutmaktadır. Cilt ve nadiren başvurulan hudut biyopsisi, teşhis yolları arasındadır” açıklamasında bulundu.

HASTALAR MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULMALI

Hastaların idaresinde, altta yatan hastalığın tanısı ve tedavisinin eş vakitli olarak semptomatik tedavinin verilmesinin değerli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Şimşek, “Semptomatik tedavide gabapentin ve trisiklik antidepresanlar ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Uzun periyotta ayakta ağrı, uyuşma, yanma üzere his kusurları olan hastaların ayak ve tırnak bakımları ve oluşabilecek ayak yaraları açısından bu hastaların dikkatli müşahede altında tutulmaları gerekmektedir” tabirlerini kullandı.

GECELERİ AĞRI VE YANMA HİSSİ ARTIYOR

Hastaların semptomlarının şiddetinde gün içinde farklı vakitlerde değişkenlikler görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Şimşek, “Özellikle geceleri ayakta yanma, ağrı, uyuşma, karıncalanma üzere şikâyetlerin arttığını tabir eden hasta sayısı dikkat çekecek kadar fazladır. Bu değişkenliğinin sebebini aydınlatmak ve tahlil üretmek hastalığın idaresinde, kişinin ömür kalitesini artırma emeliyle değerlidir. Öncelikle dikkat ve kişinin dikkat düzeyi ağrıyı nasıl algıladığımızı tesirler. Gün içinde yaşanan koşuşturmada, konut işleri ve çocuklarla ilgilenirken yahut iş yerinde vakte karşı işimizi yetiştirmeye çalışırken, ayaklardaki ağrı ve yanmaya odaklanmamız zayıflar. Fakat günün sonunda işlerimizi bitirip kendimizle baş başa kaldığımızda, etrafımızdaki dikkat dağıtan uyaran sayısı azaldığında ayaklardaki yanma ve ağrıya odaklanmamız ve algımız artacaktır” dedi.

STRES VE ANKSİYETE HUDUT SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gün içinde semptom şiddetinde görülen değişkenliğin bir öteki sebebinin de ortam ve beden sıcaklığındaki değişkenlik olduğunu lisana getiren Uzm. Dr. Şimşek, “Gece saatlerinde beden sıcaklığında dalgalanmalar görülebilir ve çoğunlukla beden sıcaklığımız gece saatlerinde bir ölçü düşer. Hasarlı periferik sonlar bu ısı değişimlerini ağrı ve karıncalanma olarak yorumlar. Bir öteki sebep rastgele bir nedene bağlı olarak kişinin uyku kalitesinin düşmesi kişinin ağrı algısını artırır. Gece semptomların daha şiddetli hissedilmesine yol açar. Yeniden kişinin yaşadığı gerilim ve anksiyete, hudut liflerinde ağrı sinyalizasyonunu artırır. Gerilimi yüksek, anksiyete bozukluğu olan bireylerde ağrı algısı daha yüksektir” diyerek kelamlarını noktaladı.

Yorum yapın