Üniversite asistan tabipleri harekette: Eşit işe, eşit fiyat istiyoruz

İzmir’de de Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 12.30’da toplanan doktorlar, “Eşit işe, eşit fiyat istiyoruz” dedi.

Yalnızca İzmir’de değiş İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya üzere birçok kentteki üniversite hastanelerinde asistan tabipler eş vakitli olarak ortak basın açıklamasını okudu.

Yapılan açıklama şu halde:

“Bizler, Türkiye’nin dört bir yanında misyon yapmakta olan asistan tabipler olarak haklarımızı savunmak için ülke çapında üniversitelerde çalışan meslektaşlarımızla irtibat kurduk ve bu basın açıklamasını meslek örgütlerimizle birlikte tüm ülkede tek ses olarak yapma kararı aldık.

Üniversitelerde vazife yapan asistan tabipler olarak bulunduğumuz vilayetler hatta bölgelerde en sıkıntı hadiselerle baş etmeye, en ağır hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu sıhhat sistemi içerisindeki yükün kıymetli bir kısmını biz asistan tabipler çekmekteyiz.

Sağlık bakanlığına, Yükseköğretim Kurumu’na, hocalarımıza, tüm tabip ve sıhhat işçisi arkadaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz.

Özlük haklarımız için verdiğimiz uğraşta yaklaşık 1 yıl evvel bizlere kelamlar verilmiş, muştular duyurulmuştur. Bu kelamlar yerine getirilmemiş, daima oyalanmış ve beklememiz istenmiştir. Sıhhatte şiddet, nöbet sayılarının azaltılması, nöbet sonraki müsaade hakkı, tek kalemde yatan ve emekliliğe yansıyan ödemeler üzere taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır. Bununla birlikte 12 Ağustos’ta yayınlanan Sıhhat Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır. Lakin yayınlanan yönetmelik, üniversitede çalışan tabipleri Yükseköğretim Kurumu’na bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız sonucunda Yükseköğretim Kurumu’nun da buna yönelik bir çalışma başlattığı ilan edilmiş ancak hala net bir tarih ilan edilmemiş, aylardır bekleyen bizlere tekrar belgisiz vaatler ve bekleme süreci reva görülmüştür. Mevcut durum sonucunda Sıhhat Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan doktorlar ile üniversite hastanelerinde çalışan tabipler ortasında, tıpkı işi yapmalarına karşın, 2 kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur. Bu sorunun en kısa müddette çözülmemesi halinde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda üniversitelerin tercih edilirliği düşeceğini ve şu an çalışmakta olan doktorların istifa edeceğini kestirim etmek güç değildir.

Ayrıca getirilen yönetmelik, geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren, tıp fakültesi eğitiminde değerli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında vazife yapan öğretim üyeleri ve asistan doktorları taban katsayısı üzerinden klinik branş tabiplerinden ayırıp “gelir getirmeyen hekimler” olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir durum oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırma savıyla duyurulan yönetmelik gerek taban katsayı ayrımlarıyla gerekse bilinmeyen teşvik uygulamasıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse tabipler önümüzdeki periyotta bilimsel araştırmayı, halk sıhhatini, tıp eğitimini önceleyen kısımları tercih etmeyecek; en çok teşvik kazanabileceği kısımları tercih edecektir. Branşları ve tabipleri yarışa sokup kârlılık üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine gerçek manasıyla performansa dayalı olmayan bir sistem talep ediyoruz.

Sürekli görmezden gelinen, sesleri duyulmak istenmeyen yabancı asıllı asistan doktor takımlarında çalışmakta olan meslektaşlarımız bütün iyileştirilmelerden muaf tutulmakta, minimum fiyatın altinda bir maaş almakta, birçoğu sigortasız çalışmaktadır.

Aylardır müjde biçiminde duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda hala tatmin edici uygulamalar yapılmamıştır. Tesirli bir sıhhatte şiddet yasası çıkarılmamış, inançlı ve sağlıklı çalışma şartları oluşturulmamış, özlük haklarımızda kâfi iyileştirmeler yapılmamıştır.

Gelinen noktada; asistan doktorlar olarak 36 saat mesaiye, beş dakikada hasta bakma dayatmasına, ağır çalışma şartları sebebiyle tıpta uzmanlık eğitimine ayrılan mühletlerin yetersizliğine, sıhhat çalışanlarına yönelik devam eden şiddete karşı ortak gayret ederken hak ettiğimiz gelir talebimize karşılık olduğunu argüman eden yeni yönetmelikle tabiplerin bölünme eforuna prim vermeyeceğimizi bildiririz.

Yönetmelikle birlikte ek ödeme kapsamı dışında kalan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği asistan, yan kısım asistan ve uzman tabipleri olarak; ortaya çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılarak hepimiz için insanca yaşamamıza yetecek, güvencemize katkı sunacak gerçek ve emekliliğe yansıyan bir fiyat artışı talebimizin takipçisi olacağımızı, bununla birlikte taban fiyatın altında fiyatlarla çalışan yabancı asıllı asistan doktor meslektaşlarımızın hakları da dahil başka bütün özlük haklarımızı alma yolunda uğraş edeceğimizi,

15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK/SBA/yabancı asıllı asistan tabip üzere ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma aksiyonları dahil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz. Kamuoyuna ve yetkililere hürmetle duyurulur.”

Yorum yapın