Türkiye Barolar Birliği’nden minimum fiyat ve CMK talebi

TBB İdaresi ve Baro Liderleri, bugün Avukatlık Taban Fiyat ve CMK Tarifeleri’nin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulmasına ait açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“TBB İdaresi ve Baro Liderleri olarak;

4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Periyot I. Kıymetlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda ‘içinde bulunduğumuz şartlar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak evreli aksiyon planlarını daima birlikte hayata geçirme kararlılığı’ halinde tabir olunan irademizin gerisindeyiz.

Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli meseleleri çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken problemlerin başında Avukatlık Taban Fiyat ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz.

5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Liderleri ile Adalet Bakanlığı ortasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması tarafındaki iradeyi olması gereken bir prosedür olarak değerli görüyoruz.

TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ait alınması gereken acil önlemleri içeren yazının gereklerinin acilen yerine getirilmesinin, sorunun tahlilinde faal bir adım olacağı inancındayız.

Bu kapsamda;

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Fiyat Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak halde artırılmalıdır.

Avukata yönelik şiddetle çaba etmek üzere TBB’nin açık ve somut tekliflerinin hayata geçirilmesi mecburidir.

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her evresinin içerisinde olması sağlanacaktır.

Bu meselelerin mesleğin onuruna yakışır biçimde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve şov hakkınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir.

Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli aksiyon planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı halinde barolarla paylaşılacaktır.”

Yorum yapın