Son Dakika: Bankacılık Kanunu teklifi kabul edildi

Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.

Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsam ve fiyatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve şuranın olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Şurası tarafından belirlenecek.

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî şahıslara, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesapları; İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler heyeti lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukuksal bireyler ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile başka hesaplar; Fon Konseyi tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen başka mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacaktır.

TMSF’nin idari yapılanmasındaki misyon dağılımı, artan iş yükünün faal ve süreçleri hızlandıracak halde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, gereksinime binaen müdürlük sayısı artırılacak.

Teklifle, TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş devir borcuna dair ölçütlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanmaktadır.

Finansal kiralama mukavelelerinin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınması ve ihale bedeline isabet eden meblağın sıra cetveli katılaşmadan ödenebilecek; sıra cetveline itiraz müddeti, sıra cetvelinin Resmi Gazete‘de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecektir.

TMSF’nin kayyımlık vazifesini yürüttüğü şirketlerin genel şuralarının yetkileri, Türk Ticaret Kanunu kararlarına tabi olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek.

Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Konseyi, geçmiş devir borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı olmayan şahıslarla gerçek mal yahut hizmet ilgisine dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ait başka yetkiler’ başlıklı hususunda belirtilen şartları karşılaması kaidesiyle ihale bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacaktır.

Covid-19 müsaade müddetlerinde değişiklik yapılıyor ve müsaade mühleti 31/07/2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Yorum yapın