Malatya’da Üniversal gazetesine dayanak

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bugün Emeksiz Yüzüncü Yıl Kavşağı’nda toplanarak, BİK’in
çşazetesinin resmi ilan ve reklam hakkını iptal etmesine ait aksiyon yaptı.

Platform ismine basın açıklamasını yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Lideri İbrahim Göçmen, “Basın İlan Kurumu, Kozmik gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. Eylül 2019’da alınan resmi ilan ve reklam durdurma kararı sebebiyle Evrensel’e 3 yıldır hukuksuz formda ilan verilmiyordu. Alınan son kararla, askıda tutulan bu hak tümüyle iptal edilmiş oldu.

BİK Genel Müdürlüğü tarafından Evrensel’e iletilen tebligatta, Üniversal okurlarının bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin nizamlı tutulmadığı argümanı iptal kararına münasebet gösterildi” dedi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

“Siyasi iktidar sistematik halde BİK eliyle basını cezalandırma yoluna gitmeye devam ediyor” diyen Göçmen, şunları söyledi:

  • BİK’in siyasi iktidarın isteği doğrultusunda aldığı basın ve kanıyı tabir özgürlüğünü ihlal eden çok sayıda kararı var. Son olarak da Üniversal gazetesinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine ait aldığı karar, başta Anayasa’ya, Basın Kanunu’na, 195 sayılı Kanuna ve buna bağlı çıkartılan normlar hiyerarşisine karşıttır. Basın İlan Kurumu’nun ana vazifesi resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasında aracı olmaktır. BİK, resmi ilanlar yoluyla basın üzerinde sağladığı denetimden vazgeçmelidir. İktidarlar resmi ilan rejimini BİK aracılığıyla bir silah olarak kullanmaya derhal son vermelidir. Resmi ilanları almak için medyanın objektiflikten uzak yayın yapmayı baştan kabullenmesi ve iktidara yakın olma gayretlerinin, sonuçta güdümlü, besleme, naylon, yandaş basın kavramlarını ortaya çıkardığı unutulmamalıdır.
  • Evrensel gazetesi ve öteki iktidara yakın olmayan basın kuruluşları hakkında alınan kararlarla basın özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’na verilen yetkinin, artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı tesir yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir meseleye neden olduğu tespitini yapmıştır. Bu kararın akabinde Kozmik gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkının kaldırılması açık bir hak ihlalidir. Basın İlan Kurumu’nun cezalandırma emeliyle davrandığı bir kere daha gözler önüne serilmiştir.

“HALKIMIZI DA EVRENSEL’E DAHA FAZLA SAHİP ÇIKARAK, ONA ABONE OLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

“Sendikal hakları için uğraş eden As Plastik personelleri, ellerindeki Evrensel’i kaldırarak ‘Evrensel’de yazıyor’ diye haykırıyorlardı. Evet, Kozmik, işte o çalışanlarındır. Kozmik, emeği ile geçinen üretici köylülerin sesidir. Üniversal, eşit yurttaşlık ve demokrasi gayreti veren Kürt halkının, talepleri için uğraş eden Alevilerin, gençlerin, bayanların sesidir, bu sesi kısamazsınız. Basın İlan Kurumu ve ardındaki siyasi iktidar, kirli ellerin bu ülkeyi örgütlü biçimde ittiği uçurumun propagandasını yapan gazeteleri halkın vergileri ile ihya ettiler. Bu ülkedeki bütün olumlu pahaları üreten personellerin o pırıl pırıl elleri Evrensel’in can suyudur. İlan kesme ile Üniversal gazetesinin susturulabileceğini sanıyorsanız, boşuna heveslenmeyin. Biz Malatya Emek ve Demokrasi Platformu olarak; Basın İlan Kurumu’nu Üniversal gazetesine yönelik hak ihlaline neden olan kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Halkımızı da Evrensel’e daha fazla sahip çıkarak, ona abone olamaya çağırıyoruz.”

Yorum yapın