Küçük esnafa vergi düzenlemesinin detayları aşikâr oldu

Yararları kolay metotta tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da ortalarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik detaylar muhakkak oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen çıkarlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren kolay tarz mükelleflere ait kar istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kolay yoldan kimler yararlanacak?

Buna nazaran, kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, başka yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve tekrar 2022 yılı alış meblağları 200 bin lirayı, satış meblağları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler kolay adaptan faydalanıyor. Kolay yordamda vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıyeten teslim ve hizmetleri de KDV’den istisna olacak.

Kolay yola tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu üzere yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari çıkarları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak.

Kolay yöntemde yarar istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu yararlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri üzere beyana tabi ayrıca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu karlarını beyannameye dahil etmeyecekler.

Birden fazla motorlu araçla yahut birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlar “kendi işinde bilfiil çalışmak yahut bulunmak” kuralının ihlali sayılacak ve münasebetiyle kolay yoldan faydalanılamayacak.

Youtuberlar da kolay yöntemden faydalanabilecek

İnternet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da kolay yöntemden faydalanabilecek. Kolay metoda tabi mükelleflerin, tıpkı faaliyetlerini internet ve gibisi elektronik ortamlarda da sürdürmesi kolay tarzın koşullarını ihlal sayılmayacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri hasebiyle kar istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunmaları ayrıyeten kolay yol kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin kolay yordama tabi olmasına mani olmayacak.​​

Yorum yapın