Hukukçu Kadınlar’dan İstanbul Kontratı için skandal tabirler

Karar çıkması beklenen İstanbul Sözleşmesi’ne ait davaya, “cumhurbaşkanı kararının iptal edilmemesi” tarafında müdahillik isteminde bulunan Hukukçu Bayanlar Derneği’nin mahkemeye sunduğu rapor dikkat çekti. Cumhuriyet; Hukukçu Bayanlar Derneği’nin yakın vakitte kararın açıklanması beklenen davaya müdahillik isteminde bulunduğunu gündeme getirdi.

Dilekçeye ek olarak sunulan raporun sunuş kısmında, aile kurumunun “çocuk sahibi olmayı reddeden akımların, eşcinsel bağların ve nikâhsız birlikteliklerin artmasıyla büyük risk altında olduğu” savunulurken İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının akabinde boşanmaların arttığı, mukavelenin kültürel ve dini bedellerle doku uyuşmazlığı içinde olduğu kaydedildi. Sunuşta, mukavelenin toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduğu lakin bu politikayı uygulayan ülkelerdeki aile yapısının çöküntü içinde olduğu tez edilerek “İstanbul Mukavelesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği siyasetinin yanlış ve tehlikeli olduğu kanaatindeyiz” denildi.

“DEĞİŞİKLİĞİ ÖZENDİRİYOR”

Raporda, “Cinsel tercih ve cinsel yönelim olağan kabul edilmiş, her türlü cinsel sapkınlık normalleştirilmiştir” denildi. Kontratın dayandığı toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının, bayan ve erkeği birbirinin hasmı olarak gösterdiği argüman edilirken, mukavelenin “cinsiyet değiştirmeyi özendirdiği” öne sürüldü. İstanbul Sözleşmesi’nin, feminist teori üzerine inşa edildiği belirtilerek “Feminist teoriye nazaran, aile içi şiddete başvuran erkeklerin şiddet davranışı, bayanları denetim altında tutmaya yönelik ataerkil kıymetlerden kaynaklanmaktadır” denilen raporda, bu yaklaşımın “bilimsel açıdan anlaşılabilir ve kabul edilebilir olmadığı” savunuldu.

İslami açıdan bayan ve aile kurumunun özelliklerine de yer verilen raporda, LGBTİ bireyleri de gaye alındı. Raporun “netice ve teklifler” kısmında, “Sözleşmede düzenlenen cinsel yönelim kavramı, hukuksal bir statü olarak kabul edilemez. Bu biçimde cinsel yönelimin tanınması, LGBTİQ, her türlü sapkınlığın legalleştirilmesi manasına gelmektedir” denildi. Lakin raporda, LGBTİQ’nun açılımı olarak “lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel ve queer” yerine “gay, lezbiyen, transseksüel, biseksüel, pedofili, zoofili” kullanıldı.

Yorum yapın