Göz ağrısı nasıl geçer? Göz ağrısı tedavi edilmezse ne olur? Göz ağrısına ne âlâ gelir? Göz ağrısı sebepleri nelerdir?

Göz ağrısı, birden fazla beşerde orta sıra gözlenen ancak nadiren önemli bir tıbbi durumdan kaynaklanan ağrı çeşididir. Göz ağrısı, ağrıyı gözün neresinde hissettiğinize bağlı olarak ikiye ayrılır. Gözün yüzeyinde görülen ağrılara oküler, içinde ya da daha derinlerde hissedilen ağrılara orbital ağrı denir. Göz ağrıları çoğunlukla ilaç yahut tedaviye gerek kalmadan resen geçer. Göz ağrısı tedavi edilmezse ne olur? Göz ağrısına ne yeterli gelir? Göz ağrısı sebepleri nelerdir?

GÖZ AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR?

* Göze Yabancı Cisim Kaçması

Göze toz yahut iş kazalarına bağlı yabancı cisim kaçması; beğenilen şiddetli bir ağrıya, yaşarmaya ve bulanık görmeye yol açar. Bu durumda öncelikle göz, serum fizyolojik yahut yapay gözyaşı damlasıyla yıkanmalıdır. Çabucak akabinde da acil olarak göz hekimine başvurulmalıdır. Göz tabibi göze uyuşturucu damla damlattıktan sonra, bu yabancı cismi kolaylıkla gözden temizler. Daha sonra antibiyotikli göz damlası ve göz jeli kullanımı gereklidir.

* Göz (Kornea) Çizilmesi

Günlük hayatta kaza ile göz çizilmesi sıkça rastlanan bir durumdur. Bu çizik ekseriyetle tırnak, rimel fırçası, kağıt kenarı ile gerçekleşmektedir. Bu durumda da beğenilen şiddetli bir ağrı, yaşarma ve bulanık görme izlenir. Şayet bu çizik uygun bir formda tedavi edilmezse, mikrop kapabilir. O nedenle göz çiziklerinde kesinlikle göz tabibine başvurulmalıdır.

* Göz Bozukluğu

Göz etrafında ağrı ve baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri, göz bozukluğudur.

Uzağı göremeyen miyopların, net görmek için gözlerini kısması göz etrafında bir ağrıya yol açabilir. Yakını net göremeyen hipermetroplar ve presbiyoplar ise, okuduklarına odaklanabilmek için daima göz içindeki lenslerini kasmak zorunda kalırlar. Lensteki bu zorlanmalar, hipermetrop ve presbiyoplarda göz etrafında ve şakaklarda baskı formunda, derin bir ağrıya yol açar.

O nedenle baş ağrısı şikayeti olan herkesin göz muayenesi olması ve gerekli bulunursa gözlük yahut kontakt lens kullanması kaidedir.

* Göz Kuruluğu

Göz ağrısının çok yaygın nedenlerinden biri de göz kuruluğudur. Göz kuruluğundaki ağrı daha çok “batma şeklinde” bir ağrıdır. Göz kuruluğunun tedavisi; yapay gözyaşı damlaları/jelleri, gözyaşı salgılatan damlalar ve gözyaşı kanal ağzına tıkaç ile gerçekleştirilir.

* Arpacık/Şalazyon

Arpacık ya da şalazyon (yağ kisti), göz kapaklarında ağrı, kızarıklık ve şişliğe yol açar. Arpacık ve şalazyon tedavisi için göz kapaklarına sıcak pansuman uygulanmalıdır. Ayrıyeten göz hekiminiz antibiyotikli/kortizonlu damla kullanmanızı da önerebilir.

* Göz İltihabı (Üveit)

Üveit, göz ağrısı ve kızarıklığının değerli bir nedenidir. Üveite bedende pek çok diğer hastalık yol açabilmektedir. O nedenle üveit tanısı konanların Romatoloji Uzmanına başvurmaları ve üveitin nedeninin araştırılması gereklidir.

GÖZ AĞRISINA NE UYGUN GELİR?

Göz ağrısı, sıklıkla görülmekle birlikte nadiren önemli bir durumun habercisidir. Tıp lisanında oftalmalji olarak isimlendirilen göz ağrısı, çoklukla tedaviye gerek duyulmadan düzelir. Ağrının nerede hissedildiğine bağlı olarak göz ağrısı iki temel kümeye ayrılır. Göz yüzeyinde hissedilen ağrı oküler; gözün içerisinde hissedilen ise orbital ağrı olarak isimlendirilir. Göz yüzeyinde hissedilen ağrı, çoklukla kaşındırıcı ve yanıcı karakterdedir. Bu tip ağrının sebebi; göze yabancı cisim batması, enfeksiyon ya da travma olabilir. Göz yüzeyinde hissedilen oküler göz ağrısı tedavisinde göz damlası ve dinlenme ekseriyetle kâfi olur. Göz içerisinde hissedilen orbital ağrı; sızlama, zonklama ve batma formunda olabilir. Bu tip göz ağrısı genelde daha ağır bir tedaviye gereksinim duyar.

GÖZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Göz ağrısının tedavisi ağrının nedenine bağlıdır. En yaygın tedaviler şunlardır:

* Konutta bakım: Göz ağrısına neden olan birçok durumu tedavi etmenin en güzel yolu, gözlerinizin dinlenmesini sağlamaktır. Bir bilgisayar ekranına yahut televizyona bakmak göz yorgunluğuna neden olabilir. Bu nedenle hekiminiz bir gün yahut daha uzun müddet kapalı gözlerle dinlenmenizi isteyebilir.

* Gözlük: Sık sık kontakt lens takıyorsanız, orta sıra gözlük kullanıp kornealarınızın dinlenmesini sağlamalısınız.

* Sıcak kompres: Hekimler blefarit yahut arpacık olan insanlara, gözlerine ılık ve nemli havlular koyma tavsiyesi verebilir. Bu uygulama tıkanmış yağ bezlerini temizlemeye yardımcı olacaktır.

* Göz banyosu yapmak: Yabancı bir cisim yahut kimyasal bir unsur gözünüze temas ederse, tahriş eden maddeyi gözünüzden uzaklaştırmak için suyla yahut serum fizyolojik çözeltisiyle yıkamalısınız.

* Antibiyotikler: Antibakteriyel damlalar ve oral antibiyotikler, konjonktivit ve kornea sıyrıkları dahil olmak üzere, ağrıya neden olan göz enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

* Antihistaminikler: Göz damlaları ve oral ilaçlar, gözlerdeki alerjilerle bağlı ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

* Göz damlaları: Glokomu olan beşerler gözlerindeki basınç oluşumunu azaltmak için ilaçlı damlalar kullanabilir.

* Kortikosteroidler: Optik nörit ve iritis üzere daha önemli enfeksiyonlar için hekiminiz size kortikosteroid reçeteleyebilir.

* Ağrı kesici ilaçlar: Ağrı şiddetliyse ve günlük hayatınıza engelliyorsa, hekiminiz altta yatan durum tedavi edilinceye kadar ağrıyı hafifletmek için bir ağrı kesici ilaç tavsiye edebilir.

* Cerrahi müdahale: Yabancı bir cisim yahut yanık nedeniyle oluşan hasarı onarmak için nadiren ameliyat gerekir.

GÖZ AĞRISI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Göz ağrılarının birçok, hiç tedavi almadan yahut hafif bir tedavi ile kaybolur. Göz ağrısı ya da ağrıya neden olan tıbbi durumlar nadiren göze kalıcı hasar verir. Bununla bir arada, glokom üzere göz ağrısına neden olan birtakım durumlar tedavi edilmediğinde daha önemli problemlere neden olabilir.

Yorum yapın