Global sıcaklıkların artış suratının olağana dönmesi 20-30 yılı bulabilir

İklim değişikliğinin tesirleri tüm dünyada her geçen gün daha fazla hissediliyor.

TÜİK bilgilerine nazaran, Türkiye’nin sera gazı emisyonu 2018 yılında 520,9 milyon tona ulaştı. 1970-1979 yılları ortasında Türkiye’de ortalama sıcaklık 12.8 santigrat derece iken, 2010-2019 ortasında 14.1 santigrat dereceye yükseldi. 1970-2020 yılları ortasında deniz suyu sıcaklıkları ise Karadeniz’de 1.2, Marmara’da 1.7, Ege’de 0.9 ve Akdeniz’de 1.2 santigrat derece artış gösterdi. Bu artışların yanı sıra, yangın, sel üzere afetlerde de artışlar devam ediyor. 

Doç. Dr. Defne Günay, tedbir alınmazsa felaketlerin artacağı konusunda ihtarda bulunarak, şunları söyledi: 

Gelecekteki senaryo için şunu söyleyebiliriz; ne ekersek onu biçeceğiz. Uzmanlar, gerekli tedbirleri alsak dahi global sıcaklık artış suratının dengelenmesinin fakat 20-30 yılı bulacağı öngörülüyor. Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak iklim değişikliğinin tesiri dünyanın farklı yerlerinde artarak yaşanacak.

Her bölgede farklı tesirler görülecek. Kimi yerlerde kuraklıklar artarken, kimi yerlerde şiddetli yağış artacak. Deniz suyu düzeyindeki yükselme artmaya devam edecek, birtakım kıyı bölgeleri sular altında kalacak.” 

İklim değişikliğiyle gayretin büyük ehemmiyet arz ettiğini söyleyen Doç. Dr. Günay, “

İklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin sıklığının artmasıyla birlikte doğal afetlerle baş etmek güçleşiyor. Yalnızca ferdi tedbirlerle iklim değişikliğiyle çaba edilebilmesi güç. Yapısal tedbirler alınmadıkça bireylerin katkıları hudutlu kalacaktır” dedi. 

“YEŞİL ALANLAR RİSKİ AZALTIR”

Alınabilecek tedbirlerden bahseden Doç. Dr. Günay, “Yapısal tedbirler ülke olarak yenilenebilir güç üretimini yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak, iklim açısından en kirli fosil yakıt olarak kabul edilen kömürden vazgeçmek, enerjiyi verimli kullanmak, ormanların ve kentlerdeki park ve ağaçların koruma edilmesi ve kentlerde yeşil alanların artırılması olarak düşünülebilir. Bilhassa kentlerde yeşil alanların artırılması sel riskini de azaltacak bir tedbir.

Enerjinin verimli kullanımı ve güç tüketiminin azaltılması birincil amaç olması gerekli. Ferdi seviyede enerji tüketimimize dikkat etmek, gün ışığından mümkün olduğunca yararlanmak ve yapay ışık kullanımını minimize etmek, toplu taşımayı tercih etmek gibi önlemler alınabilir. Keza yapılar da iklime uygun olmalı ve ısı yalıtımı iyi olmalı. İklim değişikliğiyle mücadelede yüksek gelirli bireylere daha çok sorumluluk düşüyor. Araştırmalar üst gelir gruplarının tüketiminin alt gelir gruplarına göre özellikle lüks tüketimleri sebebiyle iklim değişikliğine çok daha fazla oranda etki ettiğini söylüyor” diye konuştu. 

 

Yorum yapın