Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda görüşülen, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu’nda ve Kimi Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 34 unsuru kabul edildi.

Teklifin, kamu vazifelilerinin ek göstergelerinde artış öngören hususları kabul edildi.

Buna nazaran, Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri Sınıfı takımlarında bulunan işçinin vazife aylıklarında uygunlaştırma yapılıyor.

Merkezde vazifeli valiler, Heyet Lideri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Lideri ile bu misyonları yürüten merkezde misyonlu valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

Teklifin birinci hususundan ayrılarak yeni bir husus olarak yapılan ihdasla, vilayet valisi için belirlenen tazminat göstergesi, “12300” sayısının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge kümelerinin tekrar belirlenmesi ile oranları artırma, ek gösterge kümelerini değiştirme yahut kümelerdeki ek göstergeleri yine belirleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil takımlar temel alınarak emekli aylığı yahut ismi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi tahsile sahip olup emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara her ay 1200 lira fiyatında ek ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu vazifelilerinin ek gösterge sayıları hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak yine belirlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subay ve astsubayların ek gösterge sayıları da hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yine belirlenecek.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi hakim ve savcıların da ek gösterge sayıları hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Konseyi Lider ve üyeleri ile Yükseköğretim Kontrol Şurası üyelerinin ek gösterge sayıları ile öğretim üyeleri, öğretim vazifelileri ve araştırma vazifelilerinin ek gösterge sayıları hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yine yapılandırılacak.

Teklifle, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge sayıları tekrar düzenleniyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge sayısı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge sayılarını sınırlayan kararlar kaldırılacak, ek gösterge sayıları, derecelerine nazaran yine belirlenecek.

Önergeyle teklifte yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Lideri, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ait asıllar yine tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu üzere gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna nazaran, Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, TBMM Lideri yahut Başbakan iken bu vazifesinden rastgele bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği vazifelerinde bulunanlara yahut bu misyonları rastgele bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl müddetle bu misyonlarda bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık fiyatından az olmamak kaydıyla, 115 bin 225 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda emeklilik yahut yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği misyonlarında bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi yahut emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge sayısı temel alınacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasının bulunduğu ortak önergeyle emekli aylığı alt hududu da yükseltiliyor.

Yaşlılık, malullük, vefat aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme meblağı, 3 bin 500 lira olacak.

Teklifle yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik mühlet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınacak.

Buna nazaran; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü tahsili gören öğrencilerden düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör kabahati ile taammüden öldürme, azap, eziyet, cinsel akın, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlar ile terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunmaları kuralıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tahsillerine başlayabilecek.

Komisyonda teklifin görüşmelerine saat 10.30’da devam edilecek.

Yorum yapın