“Dezenformasyon yasası” TBMM’ye sunuldu

AKP ve MHP’nin aylardır üzerinde çalıştığı, kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak bilinen, “Basın Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “Dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırlanan, 40 unsurluk kanun teklifi toplumsal medya ile internet medyasına yeni düzenlemeler getiriyor.

Üç yıla kadar mahpus cezası öngörülüyor

AKP ve MHP’li vekillerin imzası ile sunulan kanun teklifine nazaran, Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” unsuruna eklenen unsur aracılığıyla “Halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı yeni bir hata tarifi yapıldı. Bu unsurda, “Sırf halk ortasında tasa, dehşet yahut panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe muhalif bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli biçimde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılır. Cürmün, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen ceza yarı oranında artırılır” sözleri yer aldı.

İnternet haber siteleri Basın Kanunu kapsamında

Teklif ile internet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alındı. İnternet haber sitelerinin faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, bağlantı telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının ismi ve adresinin; kendilerine ilişkin internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan direkt ulaşabileceği biçimde ve bağlantı başlığı altında bulunması zarurî hale getirildi.

Teklifle; internet haber sitelerinde yanıt ve düzeltme hakları açık bir halde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve yanıt metninin bir hafta müddet ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.

Yayın yoluyla işlenebilecek hatalar

Yayın yoluyla işlenecek hataların kapsamına gazeteler ve basılmış eserler ile birlikte internet haber siteleri de eklendi. Buna nazaran basılmış eserler üzere internet haber siteleri yayın yoluyla işlenen hata yayım anında oluşmuş sayılacak. İnternet haber siteleriyle işlenen fillerden doğan maddi ve manevi ziyanlardan ötürü eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi sorumlu tutulabilecek.

“Cinsel atak, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin hudutlarını aşan ve okuyucuyu bu çeşit fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve fotoğraf yayımlayan” internet haber siteleri para cezası ile cezalandırılabilecek.

Erişim pürüzüne MİT de eklendi

İnternet ortamında içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kapsamına Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yer alan “MİT misyon ve faaliyetlerine ait bilgi ve evrakları, yetkisiz olarak alan temin eden çalan uydurma olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden” ve “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, misyon ve faaliyetlerini rastgele bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini düzmece olarak düzenleyen yahut değiştiren ya da bu düzmece evrakları kullanan” unsurları de eklendi.

Basın Kartı kaideleri

Basın Kanunu’nun gayeleri kısmına, “basın kartına ait adap ve asıllar belirlenmesi” ibaresi de eklendi.

Basın kartı başvurusu, niteliği ve tipleri, basın kartı alabilecek şahıslar ile basın kartı alabilecek şahıslarda aranan koşullara ait düzenlemeler, Basın Kanunu içinde düzenlendi.

Bu düzenleme “Yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve söz özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceğinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür” sözleri ile gerekçelendirildi.

Basın Kartı alabilecek bireylerde aranan kaideler ortasında sayılan, “terör cürümleri ve terör emeliyle işlenen hatalardan karar giymemiş olmak” kuralına; “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. Hususu uyarınca karar giymemiş olmak” kararı de eklendi.

ANKA,DHA / JD,ET

Yorum yapın