DEVA Partisi’nden Hakan Atilla’ya karşılık: ‘Mevzuata uygun’

Halkbank Davası’nda ABD’de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye’ye hudut dışı edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, kendi yargılanma süreci ve Sedat Peker‘in paylaşımlarıyla gündeme gelen eski Halkbank Genel Müdürü ve eski SPK Lideri Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Gazetemiz müellifi Barış Terkoğlu’na konuşan Atilla, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak gidip ABD’de tutuklandığı devirde Halkbank Genel Müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili olarak, “Hangi vasfı değerlendirildi de bu vazifeye getirildi ben de merak ediyorum. Birlikte çalıştık. Bankaya katkı sağlayacak tek bir şey yaptığını görmedim. Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Tahminen kendisini atayan imzayı atan Ali Babacan biliyordur. Problem daima Sarraf’a indirgendi. Halbuki Halkbank, o günlerde yurtdışı operasyonları muvaffakiyetle yönetiyordu. Memleketler arası firmalara da hizmet ediyordu. Bu durum birilerinin işine gelmemiş olabilir. Atanacak kişinin birtakım özellikleri karşılaması gerekirdi” demişti.

DEVA PARTİSİ’NDEN HAKAN ATİLLA’YA YANIT

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi; Hakan Atilla’nın, Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ tezlerinde ismi geçen bankanın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili kelamları nedeniyle, “Sayın Genel Liderimizin Bakanlık misyonundan ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen müddette olumsuz rastgele bir bilgi, evrak, ihbar yahut şikayet kelam konusu olmamıştır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir kuşku kalmayacak formda bahsin aydınlatılmasının ve cürüm duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.

ATİLLA’YA CEVAP: ‘MEVZUATA UYGUN’

Açıklamada ayrıyeten “Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun 2012 yılında Vakıfbank İdare Şurası ve Kontrol Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank İdare Şurası Üyeliği ve Genel Müdürlüğü’ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, müsaade ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” sözlerine yer verildi.

DEVA’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“2014 YILINDA HALKBANK İDARE KONSEYİ ÜYELİĞİ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ATANMASI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK GEREKLİ TÜM İNCELEME, MÜSAADE VE ONAY SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

  • Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, SPK Eski Lideri Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve savlarda ismi geçen öteki şahıslar hakkında argümanların gündeme getirildiği tarihten sonraki birinci işgünü olan 29 Ağustos 2022 Saat 10.40 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022- 188709 sayılı hazırlık evrakıyla hata duyurusunda bulunmuştur.
  • Bu durum ortada iken ismi geçenin Halk Bankası Genel Müdürlüğüne atanması gündeme getirilerek Genel Liderimizi ve Partimizi maksat alan bir efor ortaya konulduğu görülmektedir. Kamuoyunun hakikat bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki konuları açıklamakta fayda görmekteyiz.
  • Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun 2012 yılında Vakıfbank İdare Konseyi ve Kontrol Komitesi üyeliğine bilahare 2014 yılında Halkbank İdare Şurası Üyeliği ve Genel Müdürlüğü’ne atanması ilgili mevzuata uygun olarak gerekli tüm inceleme, müsaade ve onay süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere Bankacılık Kanunu’nun 25. Hususu,

  • ‘Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu idaresi ve dengi kollarda en az lisans seviyesinde, mühendislik alanında lisans seviyesinde tahsil görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü tahsil görmüş olmaları ve bankacılık yahut işletmecilik alanında en az on yıllık mesleksel tecrübeye sahip olmaları kaidedir. Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu unsurda aranan kaideleri taşıdıklarını gösteren dokümanlarla birlikte Kuruma bildirilmesi kuraldır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili şahısların atamaları yapılabilir’ kararını haizdir.

“SAYIN GENEL LİDERİMİZİN BAKANLIK MİSYONUNDAN AYRILDIĞI 28 AĞUSTOS 2015 TARİHİNE KADAR GEÇEN MÜDDETTE OLUMSUZ RASTGELE ŞİKAYET KELAM KONUSU OLMAMIŞTIR”

  • Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Halk Bankası İdare Şurası Üyeliği ve Genel Müdürlüğüne atanması da bu unsur kararı çerçevesinde atanmaya pürüz bir hal bulunmadığına ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müsaadesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
  • Diğer yandan atanma sürecinde ve Sayın Genel Liderimizin Bakanlık vazifesinden ayrıldığı 28 Ağustos 2015 tarihine kadar geçen müddette olumsuz rastgele bir bilgi, doküman, ihbar yahut şikayet kelam konusu olmamıştır.

“DEVA PARTİSİ GÜNDEME GETİRİLEN TEZLER KARŞISINDA BİRİNCİ İŞGÜNÜ HAREKETE GEÇMİŞ VE HATA DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR”

  • Tüm kamuoyu çok yakından bilmektedir ki Sayın Genel Liderimiz misyon yaptığı müddet içinde kendisine bağlı, ilgili ya da bağlı kuruluşlardaki teftiş ve kontrol ünitelerinin raporlarında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kuruluşların kontrolünde, Sayıştay kontrolünde ve TBMM kontrolünde yer alan sonuç ve bulguların gereğini yerine getirmede en üst seviyede hassasiyet göstermiştir.
  • Bu konularda vazife müddetince ya da sonrasında en küçük bir zafiyet görülmesi durumunda da hiç tereddüt edilmeden gerekli idari ve tüzel süreçler başlatılmıştır. Hakikaten DEVA Partisi gündeme getirilen tezler karşısında birinci işgünü harekete geçmiş ve hata duyurusunda bulunmuştur.
  • DEVA Partisi olarak, milletimizin zihninde ve vicdanında en ufak bir kuşku kalmayacak halde hususun aydınlatılmasının ve cürüm duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Yorum yapın