Danıştay, MEB’in “Atatürkçülük”le ilgili hususları çıkarma kararını Anayasa’ya ters buldu

Danıştay 8. Dairesi; Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Atatürkçülükle ilgili hususların derslerde işlenişine ait konuları, öğretmenler heyeti ve sınıf/alan zümrelerinde gündeme alınıp görüşülecek hususlar ortasından çıkarmasını” anayasaya ve Türk ulusal eğitiminin temel unsur ve kurallarına muhalif buldu. Eğitim-İş Sendikası’nın başvurusunu görüşen Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile değişikliği iptal etti.

“Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve unsurlarına bağlı olarak yetiştirilmesi ulusal eğitim sistemimizin temel amacıdır” denilen kararda, şunlar kaydedildi: “Milli eğitim siyasetine uygun eğitimin verilmesi bağlamında ehemmiyete sahip olan öğretmenler heyeti ve zümre öğretmenler konseyinde, görüşülecek mevzular ortasında Atatürk unsur ve inkılapları doğrultusunda üniversal hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde ‘Atatürkçülüğün’ yer alması gerektiği kabul edilmelidir.”

Kararda, kelam konusu düzenlemenin anayasaya ve Ulusal Eğitim Temel Yasası’na dayanan Türk ulusal eğitiminin temel prensip ve kurallarına muhalif olduğu sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Yorum yapın