Böbrek yetmezliğinde 3 berbat senaryo

Çocuk Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocukluk çağında mesaneden böbreklere idrar kaçağının tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine yol açabildiğine dikkat çekti.

Çocukluk çağında adeta domino tesiri yapıp zincirleme tepki veren hastalıklarla ilgili ihtarlarda bulunan Doç. Dr. Özdemir, Vezikoüretalreflü yani geriye kaçan idrar böbrekte geriye dönüşü olmayan hasarlanmaya yol açar. Uzun devirde böbrek tümüyle hasarlanıp çalışmaz hale gelir. Bu durum çoklukla yineleyen idrar yolu enfeksiyonları için tetkik yaparken saptanıyor. Zira mesaneden böbreklere idrar kaçağının en kıymetli belirtisi yineleyen idrar yolu enfeksiyonlarıdır.

Bu nedenle, erkek çocuklarında bir defa, kız çocuklarında ise birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirme durumunda ileri inceleme koşuldur. Bu çocuklar kesinlikle vezikoüreteralreflü açısından değerlendirilmelidir” diye konuştu” 

Öte yandan vezikoüreteralreflü tanısı koyulduğunda tedavi planının idrar kaçağının derecesi, böbreğin hasar durumu kıymetlendirilerek yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Özdemir kelamlarını şöyle sürdürdü: 

Düşük dereceli ve böbreğin hasar görmediği durumlarda ilaç tedavisi ile takip yolu uygulanırken, ilaç tedavisine cevap vermeyen, ileri dereceli kaçağı olan, böbreği hasar görmüş çocuklarda öncelikle endoskopik sistem olmak üzere, cerrahi tedavi seçeneği düşünülmelidir.

Endoskopi tekniğin muvaffakiyet sağlamadığı durumlarda hasta açık ameliyat ile tedavi edilir. Endoskopik cerrahi günübirlik olarak uygulanan bir sistem iken, açık ameliyat yapılan hastalar yaklaşık bir hafta kadar hastanede yatarlar.” 

Yorum yapın