Bayana ve sıhhat çalışanlarına şiddetin önlenmesine ait kanun Resmi Gazete’de

Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna nazaran, bayana ve sıhhat çalışanlarına karşı taammüden yaralama cürmünün, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog hata sayılacak. Taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet iken bu hatanın bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak. Kadına yönelik şiddete yeterli hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK’daki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, grup elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki biçimi tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

TAAMMÜDEN YARALAMAYA 6 AY MAHPUS CEZASI

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu, 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek. Azap hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sonu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet hatalarında verilecek ceza ise 6’da 1’i oranına kadar artırılacak. 

Yorum yapın