Basın meslek örgütlerinden toplumsal medya maddesine reaksiyon

Basın meslek örgütleri, AKP ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan, basın ve toplumsal medya için yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ait, “Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür sistemlerinden birine yol açabileceği kaygısıyla, ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin ivedilikle geri çekilmesi davetinde bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Milletlerarası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Kurulu, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘Basın Kanunu ve Kimi Mevzularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’

“Gazeteciler ve basın örgütlerinin görüşlerini içermeyen hiçbir yasa, dezenformasyona deva olamaz.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’ye sunduğu ‘Basın Kanunu ve Kimi Mevzularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ başlıklı teklif, Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ diye yeni bir hata eklemekte, bu kabahati işleyenlere mahpus cezası öngörmektedir. Medyaya yönelik olarak öngörülen idari önlemler ortasında para cezası, reklam yasakları ve toplumsal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı da vardır.

‘Gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanmıştır’

Mesleğimizi direkt ilgilendiren bu kıymetli kanun teklifi, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir küme siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar arkasında hazırlanmıştır.

‘Acilen geri çekilmesi davetinde bulunuyoruz’

Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür sistemlerinden birine yol açabileceği telaşıyla, ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin ivedilikle geri çekilmesi davetinde bulunuyoruz.

‘ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alındı’

Kınıyoruz: ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun direkt muhatabı olan Türkiye’deki gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını direkt ilgilendiren bu cins yasal düzenlemeleri hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diyalog kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik prensibin çiğnenmesini kınıyoruz.

‘Mahkemelere yeni bir kabahat işaret edilmektedir’

Reddediyoruz: Teklifte ‘dezenformasyon,’ ‘yalan haber,’ ‘asılsız bilgi’ ve ‘tahrif edilmiş bilgi’ üzere kavramlar, hukuksal bir tarif yapılmaksızın kullanılmaktadır. ‘Güvenlik’, ‘kamu düzeni’ ve ‘kamu barışı’ üzere gazetecilere karşı isimli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak mahkemelere yeni bir hata işaret edilmektedir. Bu türlü bir yaklaşım, maddeleri, bağımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafından suistimale açık hâle getirmektedir. Bu teşebbüsü reddediyoruz.

‘Tüm siyasi aktörleri, kapsamlı ve şeffaf bir diyalog sürecine davet ediyoruz’

Davet ediyoruz: Dezenformasyon, tüm dünyanın meselesidir. Türkiye’de gazeteciliğin kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birçok sorun da vardır. Tüm bu sıkıntıları çözebilecek çoğulcu maddelerin, demokratik kurumların ve meslek içi özdenetimin oluşturulması yahut güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının akabinde, tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.

Binlerce gazeteciyi temsilen ve kamuoyunun haber alma hakkına hürmetlerimizle bu çağrıyı tarihi bir sorumluluğun gereği olarak yapıyoruz.”

Yorum yapın