Bankacılık Kanunu Teklifi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Şurası, iktisada ait “torba” kanun teklifi için mesaisini tamamladı. Bankacılık Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

Sigorta fonuyla sigortalanacaklar

Kabul edilen yasaya nazaran, kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve iştirak fonları, Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve iştirak fonlarının kapsam ve meblağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve şuranın olumlu görüşü alınmak suretiyle Fon Heyeti tarafından belirlenecek.

İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî bireylere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesapları; İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler şurası lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukuksal şahıslar ve paydaşlıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar; Fon Şurası tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öteki mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacaktır.

TMSF’nin idari yapılanmasında müdürlük sayısı artırılacak

TMSF’nin idari yapılanmasındaki misyon dağılımı, artan iş yükünün faal ve süreçleri hızlandıracak formda yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, muhtaçlığa binaen müdürlük sayısı artırılacak. Teklifle, TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş devir borcuna dair ölçütlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanmaktadır.

Milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılara verilen hisseler hazineye ödenecek

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecektir.

TMSF’nin kayyımlık vazifesini yürüttüğü şirketlerin genel heyetlerinin yetkileri, Türk Ticaret Kanunu kararlarına tabi olunmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek.

Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde Fon Heyeti, geçmiş periyot borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı olmayan bireylerle gerçek mal yahut hizmet bağına dayanması ve Bankacılık Kanunu’nun ‘Fonun alacaklarının tahsiline ait öbür yetkiler’ başlıklı hususunda belirtilen şartları karşılaması kaidesiyle ihale bedelinden ödemeye yahut ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacaktır.

Koronavirüs müsaade müddetlerinde değişiklik yapılıyor ve müsaade müddeti 31/07/2023 tarihine kadar uzatılıyor.

Yorum yapın